πως λειτουργούμε

“Κοιτάξτε βαθιά τη φύση και τότε θα καταλάβετε τα πάντα καλύτερα.”

― Albert Einstein